OCR Output

29

Luvut 100—999.

N. 1. Kuinka montå yksiktuunua tekee 1 satakruunu?
2 satakr.? 3 satakr. 6 yksikr.?

2. Kuinka monta yksikköä tekee 1 sata, 2:satalukua,
4 satal. 7 yks., 6 satal..7 kymmen. 8 yks.?

3. Jaota sataluvuiksi ja yksiköiksi: 500, 609, 402,
605, 806, 902, 205!

4. Jaota sataluvuiksi ja kymmeniköiksi: 220, 740,
970, 490!

5. Jaota sataluvuiksi, kymmen. ja yks.: 432, 243,
828, 304, 167, 247, 753, 891, 638!

6. Kirjoita yhdeksi luvuksi a) 5 satal. 6 kymmen.;
b) 8 s. 4 yks.;'c) 678. 7 k. 2 yks.; d) 7 s. 3 k. 5 yks.;
e) 2 s. 5 k. 6 yks.!