OCR Output

Talen 100—999.

N. 1. Huru många enkronor utgör 1 hundrakrona? 2
hundrakr.? 3 hundrakr. 6 enkr.?

2. Huru många enheter utgör 1 hundra, 2 hundra¬
tal, 4 h. 7 enh., 6 h. 7 tiotal 8 enh.?

3. Uppdela i hundratal och enheter: 500, 609, 402,
605, 806, 902, 205!

4, Uppdela i hundratal och tiotal: 220, 740, 970, 4901

53. Uppdela i hundrat., tiot. och enh.: 432, 243, 828,
304, 167, 247, 753, 891, 638!

6. Uppskrif som ett tal a) 5 hundrat. 6 tiot.; b) 8.
ls tremb.; 0)-0 ba Cb .econME; Öl hu BIN
6);-2-H; 18; t; O-onke