OCR Output

oh 32. 33. 34. 35.
2 =." 10CR HR OERNET uno
23 BR. KORPO JR BRASS.
2>=10==2.;,; 20:2=g2w 3 t=to15i3=0. ASSA
2X1l=2r. 24:2—2r. IK 4=00 1183-000 45-01
2 12=-pr2O I VN RK ÖREN. KIDR dr GER.
2130, 221 2 IPPKNBESNN. odat ästa FA Et
2><l4=e. (DB Ber NK IEI VTA DART OAS.
2>Z105+e0; ol v2srar Brr l0Rtan 30

36. Kg 38. 39. 40.
12 AON SIS MITTEN Op LrV abbr EAT Se fång SEN Spare:
16 Väg OR SBEA ONT 0 BERT FR TRE,
20:42, DIA INU USTA DA: GER,
TAPAS HSB TN: Bg. OK. 30: EE.
28:47 BLOT 730: Br. TX2—XH. 30:52.

AR SV RR RRD DEER. (ESR,
i TREES NET NR ACS
41. 42. 43. 44, 45.

BLY, 201120. 18:90 TILA 28 NR
8><3—=20: 16:80. , 2110. 18:62; 28— BKO
"I>2=0., 24:84. ; 21:99. 20:4==2. : 30-36-30:
ÖP. ANDER ÖRER. 2 I Brr AM:

46. Huru många stycken äro 2 dussin?

47. Huru många stycken är ett halft dussin?

48. Huru mycket kosta 3 stolar, då 1 stol kostar 9
kr.? Huru mycket kosta 9 stolar, då 1 stol kostar 3 kr.?

49. "En gosse är 8 år. Hans syster är dubbelt så
gammal. Huru gammal är hon?

50:78 tömsäckar väga 16 kilogram. Huru mycket
väger 1 af dem, då de "alla äro lika tunga?

51. Då man lemnar 3 öre till brefbäraren för hy arje
bref, huru många öre lemnas för 7 bref? för 9 bref?

52. Huru många bref erhållas, då man betalar ho¬
nom 15 öre?

53. Om 1 mils resa på jernväg kostar 6 tioören,
huru långt kan en person resa för 30 tioören?