OCR Output

rr : Se

25

19: Lehmästä pyydetään 74 kr. HEräs ostaja tarjoa
18 kr. vähemmän. Paljonko tämä tarjoa?

20. Kalastaja möi 65 angeriasta yhdessä viikossa.
Edellisellä viikolla möi hän 26 angeriasta vähemmän.
Kuinka monta hän silloin möi?

21. AÄAstiasta, joka vetää 64 literiä, laskettiin 28
liiteriä. Kuinka paljo oli jäljellä?

22. Nissi ja Akusti jakavat 92 äyriä niin, että Nissi
saa 53 äyriä; kuinka monta äyriä saapi Akusti? Kuinka
monta äyriä enemmän Nissi saa kuin Akusti?

23. Poika aikoi käydäs 95 meeteriä kohtaamaan to¬
veriansa, mutta tapaa tämän 37 meeteriä hänen kodos¬
tansa. Minkä matkan hän silloin oli käynyt?

24. Montako tiimaa on kulunut kello 6:sta edellä
puolen päivän kello 2:teen jälkeen puolen päivän sa¬
mana päivänä? kello 2:sta jälkeen p. p. kello 2:teen
jälkeen p. p. seuraavana päivänä? kello 3:sta jälkeen
p. p. kello 7:mään jälkeen p. p. seuraavana päivänä?

25. Eräällä vaalla seisoo 3 kymmenenkilogrammin¬
painoa, 1 viidenkilogrammin-paino ja 1 kahdenkilogram¬
min-paino. Kuinka monta kilogrammia yhteen?

26. Kuinka monta päivää on 1 päivästä Maalis-kuuta
19 päivään Huhti-kuuta, mainitut päivät lukuun ottaen?

Johdatus: Päiväin luvun eri kuukausissa ilmoittavat seuraavat
rivit: >Kolmekymmentä on päivää Huhti-, Kesä-, Syys- ja Marras¬
knulla, Kahta väbempi on Helmikuulla, Yksi neljättä on päivää muilla.>

27. Kuinka monta päivää on 3:sta päivästä Huhti¬
kuuta kuukauden loppuun? 4:stä päivästä Elokuuta
kuukauden loppuun? 16:sta päivästä Lokakuuta vuoden
loppuun?

28. FEräg ihminen sai 83 hektoliiteriä ohria, möli 15
hl., 39 hl. ja 27 hl. Kuinka paljo jäi?

2 Erkki osti 75 äyrin maksavan kirjan. Hänellä oli
1 kahdenkymmenenviidenäyrin kappale, 2 kymmenen¬
äyriä ja 5 viisiäyriä. Paljoko puuttui?

30. Toisen piti maksaman 95 äyriä, mutta hänellä
oli vaan 2 kahdenkymmenenviidenäyriä, 1 kymmenen¬
äyri ja 4 kaksiäyriä. Kuinka monta äyriä tarvitsi hän vielä?