OCR Output

21

8. 1 hektoliiteri nisuja maksaa 15 kr., 1 hektoliiteri
(bl.) kauroja 7 kr. Kuinka paljoa kallismmat ovat nisut?

9. Erääsen koriin pantiin ensin 1 tusina keriä, sitte
4 kappaletta. Niistä kulutettiin 8. Kuinka monta oli
jäljellä?

10. Akusti on 4, Erkki 5, Ebba 8 vuotta. Anna
on 12 vuotta nuorempi kuin heidän yhteenpantu ikänsä.
Kuinka vanha on hän?

KL 2506 et RB 2 NER
10:2—7z7. 12:2=—z. 14;:2=—2. 16:2—2. 18:2=3g.
3.02, J.4=T IXÖ=2 IX6=20 6.22.
9:3=—zZ2. 12:3=z2. 15:3=—=2. I><6—z2. 18:3=x2X.
4.B2=0 Ak gp Bi blå GAR
12:4—2. 16:4—2z2. 15:5=2. 18:6=2. 12:6=2.
TIC2=R. > BICRERAN OKI. ONT,
14:71==2X. 10:5==z, 18:09 =g, 18:20. k2==2><8.
Erääsen vainioon kylvettiin 3 hektoliiteriä jyviä.
Elon-saalis oli 6 kertaa niin suuri. Kvinka monta hek¬
toliiteriä se oli?

10. Kuinka monelle hevoselle rittää 16 hevosen¬
kenkää?

.

9 NM FR GB

Luvut 1—99.

IL. 1. Kuinka monta äyrinlanttia tekee 1 kymmenen¬
äyrin, 6, 3, 4, 5, 9 kymmenenäyrliä?

2. Kuinka monta äyrinlanttia tekee niin paljon kuin
5 kymmenenäyriä ja 3 yksiäyriä? 3 kymmenenäyriä ja
5 yksiäyriä? 6 kymmenenäyriö ja 1 yksläyri? 2 kym¬
menenäyriä ja 8 yksläyriä?

3. Kuinka monta kymmenenäyriä on yhtä paljon
kuin kaksikymmentä, 70, 90 yksiäyriä?

4, Kuinka monta kymmenenäyriä ja yksiäyriä on
yhtä kuin kolmetoista, 29, 46 yksläyriä?

5. Kuinka monta yksikköä on 6 kymmenikössä? 2
kymmenikössä? 5 kymmenikössä 2 yksikössä?

6. Jaota kymmeniköiksi ja yksiköiksi: 25, 46, 92,
29, 73, 37, 58, 85, 41, 141!