OCR Output

19

12. 13. 14. 156
10-+7=2z. 12-+2=2. 18—3=2. — 16—3=2.
10-F8=2x2. 14+3=22. 16—4=2. 14—3=z2.

8-+ I=x. 11-+-8=2x2. 17—5=x2X. 18—7=z.
11 -—+7=2z. 11-+6=2. 19—8=2z2. 19—7=2>2.
9I+9=2. 12+7=2. 19—9=2x2. 13—2=x2.
10-+9=x2. 13+5=2. 18—7T=2. > 15—4=>2.
15+3=2. 14-+H5=2. 17—2=2. 19—6=—=2.
13--3=2. 13+6=2. 15—5=2z2. 17—4=2.
14-+2=2. 15+4=22. 18—5=2x2. 18—6=2.

16. lt. 18. 19. 20.
10—8=2. 11—6=—zg. 12—7=z2. 14— 7=2. 15=— 9I—+2z.
14—-8=y, 12-—0-—2. 12—8=4. 12— 6—=2. 12= 8—+2.
12—7=2) 13—8—g. 15—71—=2X. 17— 9=2X. 16=12-+2.
13-—4=—2. 14—- 6—=2. 13—7—2. 18— 9=2: 11=18—2.
16—8=24. 11—8=2. 14—8—2. 15— 8=2. 18= 9I+z.
11—4=2. 12—4=2. 14-—5=—2. 16— 9I=y, - 8—=14—z.
12-50, 13—5—g2, 13—060=2, 15-— I=—g,: "sell —2.
15-712. 14-—7=2, 12—-7—2x. 16— T=2. 6=13—2.
12-—-6—4). 11—7=2. 12-—3=2. 18—13=2. T=15—2.
11-—5=zx. 11—3—2. 15—06=z2. 19—14=zx. 4=—2x —9.

I. 1. HEevalla on 1 kymmenenäyri ja 5 yksläyriä;
montako yksiäyriä se tekee?

2. Yksi matto on 1 meeterin pituinen, toinen on 7
desimeeterin pituinen. Kuinka monta desimeeteriä ovat
molemmat yhteen? Paljoako lyhempi jälkimmäinen on?

3. Yksi pullo vetää 1 literin, toinen 8 desiliiteriä.
Paljonko molemmat vetävät yhteen? Paljoako enemmän
edellinen vetää kuin jälkimmäinen? 11liiteri—10 desiliiteriä.

4. Yhdessä luokassa löytyy 13 lasta, toisessa 6 lasta
enemmän. Kuwuinka monta simä on?

5. Vilhelmi on 16 vuotta, Arviti on 5 vuotta nuo¬
rempi. Kuinka vanha on Arviti?

6. Annalla on 1 kymmenenäyri ja 6 yksiäyriä, Em¬
malla 19 yksiäyriä. Paljoako vähempi on Annalla?

7. Eräässä talossa löytyy 18 huonetta. 13 ovat ak¬
kunat kartanon puolella, toisissa kadun puolella. Mon¬
tako jälkimmäisiä on?