OCR Output

18

12. 13. 14. 15.
10+7=X. 12-+2=2. 18-32. 1116-83 ==X.
10+8=2. 14+4+3=x2. 16—4=2. 14—3=2x2.
8+9=2. 11--8=2x: 17—5=2. 18—7=2.
11+7=z. 11--6=2. 19—8=xX: 19—7=2z.
949 =2. 12-+-7=>x. 19—9—=2z., .. 18—2+=2.
10-+-9=2. 13-+5=2z. 18—7=x2. 15—4=2z.
15+3=x2. 14-+5=2. 17—2=92. — 19-—6=q,
134-3=2z. 13+6=2>2. 15—5=g. 17—4=x2.
144+2=2. 15+4=2x2. 18—5=2x2. 18—6=2.

16. 17. 18. 19. 20.
10=--8=—zx. 11—6=—2. 12—71=2. 14— 7—xXx. 15= 942.
14=—8=7. 12-642, 12—8—=g. 12— 6=x.; 12= 8-+z.
12—7=3z. 13—8=—=X BLT 10-— doi 16-12.
13—-4=—7. 14—6=w! 18--1=2118-- xi TN=18-0.
16—8=2, 11=-8=x: 14-822 15 8=xi 18=="9-Fz.
11—4=7z> 12=-4-qy; 14 5-—g0116-— I! B=E14--V.
12-—-5=94, 13—5=0) 118—6=Ex01 18— 10—q-1 PET.
15—7-—p&. 14—7—24. 12-—7=2. 16—:1=2. 6=13—z.
12—6=—2, 11—7=—2. 12—3=2. 18—13=—2.: T==15-—-Q.
11-522, - 11-35-20 115—-60=-4..19—14=0.--4== op9.
I. 1. Eva har 1 tioöre och 5 ettören; huru många
ettören utgör det?

2. En matta är 1 meter lång, en annan är 7 deci¬
meter lång. Huru många decimeter äro båda tillsamman?
Huru mycket är den. senare kortare?

3. En flaska rymmer 1 liter, en annan 8 deciliter.
Huru mycket rymma båda tillsamman? Huru mycket
rymmer den förra mer än den senare? 1 liter = 10 deciliter.

4. I en klass finnas 13 barn, i en annan 6 barn
flere. Huru många i denna?

5. Vilhelm är 16 år, Arvid är 5 år yngre. ; Huru
gammal är Arvid?

6. Anna har 1 tioöring och 6 ettören, Emma 19
ettören. Huru mycket har Anna mindre?

7. I ett hus finnas 18 rum. 13 hafva fönster åt
gården, de öfriga åt gatan. Huru många äro de senare?