OCR Output

4

10: Kun 1 syltä havupuita maksaa 2 kymmenen¬
kruunua, paljonko maksaa 2 syltää? 3 syltää? 4 syltää
havupuita?

11. Kuinka paljon pitää maksaman' 1 syllästä koivu¬
puita, kun 3 syltää maksaa 9 kymmenenkruunua?

12. Hevonen myydään 8 kymmenenkruunulla. Myyjä
oli maksanut ainoastaan puolen siitä. Paljonko hän voitti?

Luvut 10—20.
H. 1. 10+1=2. 10+1+1=2z2. 104+1+1+1=x.

IH oed dan IO-dol dtetdkdelg
104 dotrilelear ol

105; I old bäptilek te Log.
10.8-delep dt snäppet kosd sy

10 ålder iab a Igel teer

2. 10+1=2. 10--2=2. 10-F3=2. 10+4+4=22.
i0-456==, 10:k6-—=bl 10-07= 10-F 3 LO-FI
10-F10=x.

35 =O 0-7 SEO JMETOT.
öst Ön nå lör LOI RO re 810 ¬
TO= f0vrr n20RL0r

4. 11—2=10. 12—2x=10. 13—2=10. 14—2x=10.
15—2=10. = 16—2=10. 17—2=10.;' 18—2=10.
19—2=10. 20—2=10.

örsll=2045, id2=t-p2:nvlösmrttrån 16=2x86.
19=x+9. 18=x—+8. 14=4+2. 17=7+2. 15=5—+2.

6. 2=1 kymmenikkö-F5 yksikköä. z+3 yksikköä=13.
z-+1 kymmenikkö=18.

8. KR 10. 11.
104+1=7: "10--2=2x. '10-+3=2. "1044=4!' 10-F5=2.
9-F2=2. = 9I+F3=2L. IH4=2. = IFE. DEGEN,
T+4=2. 4+8=42. 5+8=2. = 6+7=2. 1 8-+1=2.
6--5=x. 6+6=2. > 6+8=2: 8+6=r. 10+6=2.
ö-fös. 170 07 FI 1159 =20> 114-42.
I-—+6=2. 8+5=2. 8-+8=2. 7+7=2. 9+8=2.
2=+9=2. 6+F6=r = T1+6=r. -8+1=2. > 6-++-9=2.

2

4