OCR Output

16

10. Då 1 famn barrved kostar 2 tiokronor, huru
mycket kosta 2 famnar? 3 famnar? 4 famnar barrved?

11. Huru mycket bör betalas för 1 famn björkved,
då 3 famnar kosta 9 tiokronor?

12. En häst säljes för 8 tiokronor. Säljaren hade
blott betalat hälften deraf. Huru mycket vann han?

Talen 10—20.

01285 TORELL ETER
Ts ae Ede hg

stelt a JA öp
SECO:
++t+++
KÄRA R?
-—
oo
+
—-—
I
&
-—
Mum ju

2. 10+ Ä ; k
10--5=2. 10--6=2. 10--7=2. 104+8=2. 104-9=z.
10--10=2z.
| 3. 11=10+2x. 12=10+2. 138=10+2. 14=10-+x.
äl 15=10—+2. -16=10-+2. ' 17=10+2. 18=10+2.
I 19=10+2. -20=10—+2.

å 4 11—2=10.: 12—2=10: 13—2—=10. 14-—2=10.
i 15—2=10. 16—2=10. 17—2=10. 18-—2=10:
| 19—z2z=10. ; : :20—2x=10.

| Ball =rHFö12-0p2. 18-01-83 1EER
i 19=x+9. 18=2x+8. 14—-4+2. 17=7-+2. 15=5+42. |
a 6. x=1 tia+5 enheter. 243 enh.—=13. 2+1 tia=18. ;

7. 8. 9 10. 1.

10-+F1i=2. 10-F2=2. 10+43=2x. 10-+4=2. 10-452.

Fr, = I-+F3=X 9t4=7. > Ifö. IT6—=K. |
| 7-F4=2z. 4+8=2. = 5+8=2. 6+7=2x. 8-+t7=2. |
; 6+5=s. 6+6=2 6-+8=2. 8t+t6=2r. 10462, |
: 8-+F3=0 dgr 1-9, HLR TEN
å / ö-+6=2. 8+5=0 8+8=2. T+-T1=2. 9-8. |
| 2-F9=2. 6+6=2.. 7+6=r. 8FHi=0 6F9I=2.