OCR Output

13

6. Jos 1 kilogrammi voita maksaa 2 kr., paljonko
maksaa 2, 3, 4 kilogrammia?

7. Jos 1 literi maitoa maksaa 4 äyriä, paljonko 2
liiteriä maksaa?

8. Jos 1 literillä kirsikoita saadaan 3 lyijyspännää,
kuinka monta saadaan 2 literillä kirsikoita? 3 hiterillä
kirsikoita?

9. Paljonko maksaa 1 krihveli, jos 2 krihveliä mak¬
saa 4 äynä? 6 äyrlä? 8 äyrlä?

10. 8 kukka-astiaa on tasan jaettu 4 akkunaan.
Kuinka monta seisoo kussakin akkunassa?

Luku 10. ")

F. 1. 141+1+1+1+1+1+1+1+1=2>2.

2 09-+leEs. 820 T4-3=0 6+4=2
5+5—=2. "4+6=2X 3+7=2. 12+-8=2.

3 10—1=—2.-110-—2—=2.: -10-—-322x, 10-24 —F.
10—5=2. 10—6=z.. 10—7=.'. 10—8=x. 10—9=2.
10—10=2.

4. Yhdestä omenasta maksetaan 4 äyriä, I perunasta
6 äyriä. Paljonko maksavat molemmat yhteen?

5. Yhdessä huoneessa seisoi 7 tuolia, toisessa 3 tuo¬
la. Kuinka monta yhteen?

6. FEräässä säästöpyssyssä oli 2 äyriä; 1 viidenäyrin;
1 kahdenäyrin ja 1 yhdenäyrin lantti pantiin sinne.
Kuinka paljon löytyi siellä kaikkiansa?

7. Tyttö osti leivän 2 äyrillä; kuinka paljon sai hän
takaisin 1 kymmenenäyrin lantista?

8. Kuinka paljon maksettiin eräästä pöydästä, kun
7 kr. annettiin takaisin I kymmenenkruunusta?

9. Tuolista maksetaan 4 kr. Kuinka paljon saadaan
takaisin 1 kymmenenkruunusta?

10. Kangaskappale oli 1 meeterin pituinen. Siitä
myytiin 5 desimeeteriä. Kuinka paljon jäi? 1 meeteri
= 10 desimeeteriä.

11... 10X1=2.- BX2=240 -2Xx5=2.sr1>X10==X.

") Tätä lukua harjoittaessa opetetaan, että kymmenikön arvo on
10 kertaa yksikön arvo eli yksikön arvon kymmenkertainen, ja
yksikön arvo kymmenes osa kymmenikön arvosta.