OCR Output

10

12. 13. 14. 15. 16.
2-+F0=0. ”9—1=9 1—3=2. IJEHB—=21 1-4,
6+3=2. 8—1T=2, 1—2—Xx9—-4—=0 "6 p3.

6+0=2. 9—8=—=2. T=—BH=2 I—-3=—=2. Ix==5.
I+0=202 TET=2 1-4, 196=Xx 6-8.
6-+F2=20, 9—6—=2. 71—6=—=2 9J-2—=r. HFä38.
7—6=2. 6—3—=2. 8—2=—2. I—T1T=—2. 8—2—3.
I—6=—2. 6—4=—2X 8—H=2r II8—=2 I-2=—29.
6—6=2z. 6—5=—=2. 8—4=2, III 8S—x-—4,
8—6=2; 6—0=2x,' 8—-T=2 86-22 I-—5.
17. 6—5+Xx. 8=3-+2. IHF 1-4 Fz.
2=8—2 I3=1(—2, 6=9—2, 4=—9—z2.

D. 1. Eva har 3 böcker, Karin 4 böcker och Nils
2 böcker. Huru många hafva de tillsamman?

2. Gustaf hade 2 tvåören och 1 femöre. Huru
många öre hade han?

3. Huru många öre hade han qvar, då han köpt
papper för 3 öre och bläck för 3 öre?

4. 9 hästar betade på en äng. 2 par af dem togos
derifrån. Huru många voro qvar?

5. På en gård funnos 8 hästar. 2 af dem voro rid¬
hästar. Huru många voro arbetshästar?

6. Ett bord är 9 decimeter långt, en tafla 2 deci¬
meter lång. Huru mycket längre är bordet?

7. Af en mattbundt, som var 7 meter, afklipptes så
mycket, att återstoden var 4 meter. Huru mycket af¬
klipptes?

3. Huru många öre skola läggas till 5 öre, för att
alltsamman skall blifva 7 öre?

9. En gosse skulle gå 9 kilometer, men blef trött;
då han hade 3 kilometer qvar. Huru långt hade han
gått?

Kö hå ov 4, 5.

6X1=2x 2X3=2 6:1=2 B:2=0 X»<6=6.
LST fr SR SL NAS NN ön AO
1>Xx6=2, 3Xx3=2 8:l=2 6:3=2 IXX=9.
SKIER IK TI. TIER 9 DN

I=x1=2 4X2=2 I:a=9, Bir4=r Fi r=4,