OCR Output

9

6. : Eräässä kanapihassa oli 4 kanaa illalla. Toisena

älvänä löytyi vaan 1 jäljellä. Toiset oli kettu vienyt.
uinka monta niitä oli?

7. Paljonko 2 kahdenäyrin leipää maksaa?

8. Jos 2 pännää jakaa nin, että joka osa on 1 pännä,
a) kuinka monta on osaa? ob) Mikä osa 2:sta pännästä
I pännä on?

9. Jos 2 pännää jakaa 2:teen yhtä suureen osaan,
kuinka suuri on kukin osa?

10. Paljonko on puoli 2:sta? kolmas osa 3:sta? neljäs
osa 4:stä? viides osa 5:stä? puoli 4:stä?

11. Jos 1 meeteri kangasta maksaa 2 kr., kuinka monta
meeteriä samanlaista kangasta voi saada 4:1lä kruunulla?

12. Jos 2 yhtä kallista leipää maksaa 4 äyriä, pal¬
jonko maksaa kumpikin?

(erika Lleleeee. tkndebsbokiln de
1I+F1+1-tl+1-+1+1-+1=2.
1-+1+1+1+1-+1-+1-+1-+-1=2.

2. 5+tl=2 6+1=2. T--1=2. 8-+1=2.

3. Stl+tl=2 5+t1+t1+1=2x 5+1+1+1+1=2.
4, 6+1l=2. 6+1+1=2. 6+1+1+1=2>2.

3. 1+1=2; 7+1+t1=2. 8+1=2.

6. 9J—-1=2z. 8—1=2. 7—1=x2X. 6—1=z.

äv 8. 9; 10. 11.
1--6ö=2. 4+2=2x 6+3=2. Öö-+-4=2, 3+F5=2X.
1+8=2x 6+2=2. 3+6—=2. 4+5=2X. 5+4=2.
1+5=2 2+-7=2. 4+3=2. 2+44=2. 4-+5=2.
1-+7=2. 24+6=2. 3+5=—=2. 4+t4=2. 1+5=2.
8+Fl=2 dött 342 4832 6—5=—=&
6—1—=w I2=2 8-3 6-4=20 8—=5-=V.
JET T—22. 620 8-4=27. 1—-50=2,
T—1=2. 6—2—2 1—3=2. 1—4=2. IJ—5H=2.
8—1=2. 8—2=2g. I—3=gZg I—4=—ZX. 6—2z=4.