OCR Output

Esipuhe.

Sekä kokonaiset luvut että kymmenmurtoluvut ovat
tässä kirjassa jaetut 2:teen jaksoon. Ensimmälinen jakso
kymmenmurtoluvuissa sisältää semmoisia osoituksia, jois¬
sa on lukuja ainoastaan '2:lla kymmenyksellä; ja pitää
tämä jakso perinpohjin läpikäytämän. -Niissä kouluissa,
joissa toista jaksoa taas ei taideta täydellisesti läpikäydä,
pitää osoitukset 81—97, 105—107, 112—115, 121—129,
133—140 ennen kaikkia laskettaman.

Koska suuri paino pitää pantaman nyt voimassa
olevien laatulukujen ja meeterijärjestön keskinäisten
suhteitten oppimiselle, on osasto suullisia harjoituksia
muuttamista varten keskenänsä otettu kirjaan, ja yksin¬
kertaiset muuttamisluvut ovat sitä varten ilmoitetut.

Muuten vaan ilmoitettakoon, että toimitukset ovat
järjestetyt mallisuunnitelman osoituksien mukaan; kuiten¬
kin on toimituksien sekaan pikkukoulussa otettu joukko
tebtäviä, joiden suorittamisessa täytyy käyttää monen¬
tamista ja jakamista. Tämä on tapahtunut sentälhden,
että suullisia harjoituksia vastaavassa lukupiirissä pitää
oleman pikkukoulussa. Se, joka tahtoo, voi helposti
mennä niden ohitse.

Stockholmissa kesäkuussa 1881.

L. 0. Lindblom.