OCR Output

RÄKNEKURS

FÖR

| SMÅSKOLOR OCH FOLKSKOLOR,

FRAMSTÄLD GENOM

RÄKNE-EXEMPEL,

ORDNADE ENLIGT NORMALPLANEN,

AF

L. C. LINDBLOM,

ADJUNKT VID FOLKESKOLELÅRARINNE-SEMINARIET I STOCKHOLM.

HERNÖBSAND 1885,
HERNÖSANDS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG.