OCR Output

0
CO

2. Betesområden och deras uppdelning mellan lapparna.

Gränsbetning må ske i nedan nämnda områden. = Betes¬
I dessa må de särskilda berättigade lappbyarna a
utöva betesrätt enligt följande uppdelning: uppdel¬

a. Rautasvuoma och Kalasvuoma lappbyar i [36 8
Jukkasjärvi socken samt Norrkaitums lappby i 192 $ol.
Gällivare socken inom ett område med följande
gränser:

En linje som på en kilometers avstånd följer
Ofotbanan på dess södra sida från riksgränsen
till Norddalsbron, därifrån fjällstupet mot Nord¬
dalen och Hunddalen fram till den från fjället
Brandten kommande bäcken, därifrån räta linjer
mellan följande fjälltoppar och höjdpunkter: Sild¬
viktind (1,357), Blaaisen (1,485), 1,246, 1,435,
Vombtind (1,497) och höjdpunkten 1,262 på
Seelkadokka, vidare runt Skamdalsbotn efter höjd¬
punkterna 1,083, 1,231, 1,012 och 1,270, därifrån
en rät linje till toppen 1,247 på Tverdalsfjell med
den jämkning att gränsen följer det tvärs över
Skamdalsbakkan av svenska staten uppförda spärr¬
ningsgärdet, vidare räta linjer till Stortind (1,537),
Losifjell (1,213) och norra ändan av det utav
svenska staten tvärs över Norddalen uppförda
spärrningsgärdet, därifrån nämnda gärde och en
rät linje från dess södra ända till Sselkatokka
(1,732), därifrån räta linjer till Tverfjell (1,064),
norra ändan av Middagsvatnet, västra ändan
av Kjelvatnet och norra ändan av Langvatnet
(Guovddelasjavrre).

Renar från Norrkaitums lappby må uppehålla sig
allenast i områdets sydliga del.