OCR Output

Namn

Ore |

Högsta
renantal

skjutande jökeln, vidare den härifrån
rinnande bäcken till dess samman-/'|
flöde med Spjeltfjellelven omkring |
två kilometer söder om Spjelthaugen, |
Spjeltfjellelven till mynningen av|
Smaaskoglibekken (bäcken från höj- |
den 782 på Stekvasakslen), därifrån
en rät linje till den punkt på riks- |
gränsen, där denna skäres av Tver- |
elven omkring två kilometer söder
om riksröset nr 216, samt riksgrän- |
sen till Gresvandet |

Distriktet utgör tillsammans med ön |
trakt i Tärna socken ett gemensamt |
betesområde |

Svenska områdets gränser: Gräske- |

jaure (Gresvandet) från riksgränsen |

till sjöns östra ända, därifrån räta |
linjer till topparna 1,137 och 1,069 |
på Mieskattjåkko, en punkt fyra kilo- |
meter rakt nordost om riksröset nr

216, Snuotatjåkkos nordostliga topp,

toppen 1,554 på Båimåive och fram

till den punkt på riksgränsen, där
denna skäres av Tverelvea omkring |
två kilometer söder om riksröset nr |

246, samt vidare riksgränsen till |

Gräskejaure I