OCR Output

74

Namn

Tä nSET

Högsta
renantal

Mofjellet

Sauakslen från dess sammanflöde med
Glonkabekken till vattendelaren i
nämnda dal, därifrån en rät linje
till södra ändan av tjärnen i myren
öster om Klubben, denna tjärn och
bäcken i Ostskaret till dess samman¬
flöde med Umskarbekken, denna bäck
till mynningen av bäcken från Fisk¬
tjern, sistnämnda bäck och Fisktjern
till dess norra ända, därifrån en rät

södra strand en kilometer väster om
Tvervandselvens mynning, nämnda
strand till Björndalens mynning,
därifrån en rät linje till den punkt,
där bäcken från Nordre Slöikvold¬
tjern utfaller i Selaaen, denna älv
till dess sammanflöde med Tveraaen,
därifrån räta linjer till höjden 495
på Vestre Mofjellets nordsluttning,
näset mellan de två västligaste Smaa¬
vandene och över Kobberfjellet till
Akerselvens utflöde ur Store Akers¬
vand, denna sjös norra strand till
bukten nordost om Stornesodden
samt därifrån en rät linje över Lang¬
kjönlien till Glonkabekkens samman¬
flöde med bäcken från dalen mellan
Klubben och Sauakslen

gränsen till Oksfjellelvens mynning,
denna älv till Okstindbreen, denna
jökels södra kant till gränsen mellan
Hemnes och Korgens härader, denna
häradsgräns till den fjälltopp (1,868),
där den stöter tillsammans med grän¬

härader, denna häradsgräns till fjäll¬
toppen med höjdsiffran 1,751, där¬

ändan av den längst mot öster fram¬

1,500

1,800
för det gemen¬
samma betes¬
området.

Betet har be¬
räknats förslå
i distriktet till
1,200 = renar
och i den sven¬
ska trakten till
600 renar