OCR Output

Namn

Ormen

Betestid

Högsta
renantal

av det östra av de Nedre
Cevlarsvandene, denna sjö och
bäcken till den västra sjön
samt sistnämnda sjö till Vestre
Hundelvens utlopp och däri¬
från en rät linje till Tipling¬
elvens inflöde i Vestre Tip¬
lingen

Räta linjer från Löipskartindens
(Golvertindens) högsta topp
(1,677) till toppen 1,364 på
Golverfjellet, till höjdpunkten
1,073 i Bolkskaret, över Gol¬
vernasen till Simskarelvens
sammanflöde med Bisegelven
(412), till Rörskartinds topp
(1,456), till Biseggens topp
(1,335), till södra Maasskar¬
fjells topp (1,546) och till
Kvigtinds topp (1,703) samt
vidare mot norr gränsen mel¬
lan Hatfjelldals och Vefsens

härader till Löipskartindens

högsta topp (1,677)

Föjuli=
16 augusti

800