OCR Output

21

Namn Gränser Betestid | SA
| renantal
| |
| Store Kjukkel- | Tiplingelven från dess inflöde | 5 juli> 1,800

vandet

Vestre Tiplingen till Simskar¬
elvens mynning, sistnämnda
älv till en punkt rakt öster
om Gilmeces topp (1,073),
därifrån en rät linje till sagda |
topp, vidare gränsen mellan
Hatfjelidals och Vefsens hära¬
der till Kvigtinds topp (1,703),
därifrån räta linjer till södra
Maasskarfjells topp (1,546),
Biseggens topp (1,335), Rör¬
skartinds topp (1,456) och
Nordre Bisegvandsnorra ända, |
vidare Bisegvattendraget ge¬
nom Nordre och Södre Biseg¬
vand till kröken (735) väster |
om Lille Kjukkelen, därifrån
en rät linje till västligaste
bukten av Store Kjukkelvand, |
vidare en linje genom sagda
sjö norr om den stora holmen
i sjön fram till dess sydöstra
vik, därifrån en rät linje till
sjön med höjdsiffran 886 i
Viermadalen, därifrån den älv,
som från sydost infaller i
nämnda sjö, till dess källa i
Store Börgefjell, därifrån en
rät linje till en punkt på |
gränsen mellan Nordlands och
Nord-Tröndelags fylken en
kilometer sydväst om fjäll¬
toppen 1,326, vidare vatten¬
delaren över höjdpunkterna
1,194 och 1,168 samt Flaa¬
fjellets topp (1,375) till Gov¬
lektinds topp (1,327), däri¬
från räta linjer till nordvästra
ändan av den med höjdsiffran
1,075 betecknade sjön och
över Cevlarsfjellets högsta
topp (1,257) till östra ändan

16 augusti