OCR Output

Namn

GT SOT

Betestid

Högsta
renantal

Rainesen

Fjellvyaaktind

vidare Gubbeltaaen till dess
sammanflöde med Stokka och
denna älv till riksgränsen vid
höjdpunkten 832 samt riks¬
gränsen till Dypenaaga

dess sammanflöde med Tip¬
lingelven, denna älv samt
Östre och Vestre Tiplingen
till Tiplingelvens inflöde i
sistnämnda sjö, därifrån en
rät linje till västra Hund¬
elvens utlopp ur det västra
av de Nedre Cevlarsvandene,
denna sjö och bäcken till den
östra sjön (1,000) samt sist¬
nämnda sjö till dess östra
ända, därifrån en rät linje
över Cevlarsfjellets högsta
topp (1,257) till nordvästra
ändan av sjön med höjdsiffran
1,075, denna sjö, Ranserelven
och Ranseren till riksgränsen
samt denna gräns till Har¬
vandet

och Tiplingelvens samman¬
flöde till punkten 1,153,Susen¬
fjellets topp (1,208), höjd¬
punkten 1,110 på Simskar- |
fjellet och spetsen av den mot
öster framskjutande vinkel, |
som gränsen mellan Hatfjell¬
dals och Vefsens härader bil¬
dar på Simskarfjellet, vidare
denna gräns mot söder till |
:Gilmetes topp (1,073), enlinje |
rakt mot öster till Simskar- |
elven, denna älv, Tipling¬
elven och Tiplingene till Har¬
vasbekkens mynning |

1 juli>
31 augusti

5 juli>—
16 augusti

2,500

2,300