OCR Output

13

Gränsbetning må utövas av lapparna i följande
lappbyar, nämligen Rautasvuoma och Kalasvuoma
i Jukkasjärvi socken, samtliga fjällappbyar i Gälli¬
vare och Jokkmokks socknar, Semisjaur—Njargs
lappby i Arjeplogs socken, Vilhelmina södra lappby
i Vilhelmina socken samt Frostvikens norra lappby
i Frostvikens socken. Inflyttning såsom inderster
hos norsk lapp må ske allenast till bygselområdet
Grundvand 1 Mo och Hemnes härader.

Utöver ovannämnda fyra avdelningar innehåller
handboken en femte avdelning, upptagande för
ifrågavarande lappar gemensamma bestämmelser,
samt en sjätte avdelning rörande norska lappars
rätt till renbetning i Sverige.