OCR Output

5
SID
TREDJE AVDELNINGEN.
far DO GULT sne ss op SV NR nee 83
a ATI RNNA BOSbammOleR = 5,recc iver ers ed bete van De nojded s NNA a Ng scr RR KR 83

1. Lappar, som äga gränsbetesrätt. Vilka renar må

| FOU SAS NE ven spso kr SR NA ON rd 83
2. Betesområden och deras uppdelning mellan lapparna 85
BEE IDGTOS ECE EG NOTA se ed skenet Slösa eter brt 87
B, Vistelsen i NÖPR Oras gr r aker ere rr RETAS MARS S NN KET NS STIAN NEN REGN 88
1. Ordningen för renskötselns utövande inom det norska

DetesOmrACd eb, sopas NN er ER siat Rinse Re 88
2. Lapparnas skyldighet att ersätta uppkommen skada
OCK Förfarandet 1 arende AärOll .ilsss,usssssiseisesistal 89
Sr obmittosam "sjuokdöm bland: renar V:nioddtnan. palne 90
ERE TSE IS kögsfångsträda. RASET 90
RES G HIUON > NERE ASA 93
6. Jakt och fiske 94
7. Varsamhet med eld 94
8. ”Lapparnas rättigheter må ej trädas för när ........... 94
FJÄRDE AVDELNINGEN.
Betesutövning såsom s. k. inderster ........ sesssessssisssssissna 96
FEMTE AVDELNINGEN.
Gemensamma bestämmelser ..ol..smsmsssensssernirnsnenesrernnrnernsrrnanen 97
2: UNoyllg VÖRDEMIIOG god pinnen or 97
25 LTR SÄS Re Ad 105

SJÄTTE AVDELNINGEN.

Norska lappars rätt till renbetning i Sverige .................... 106