OCR Output

E, Återflyttningen TIL SVOLEG: 150055 örnnnsrke rer rna FRNEN Nera NEN Rr NE
Förberedelser för höstflyttningen och höstflyttningen .... 63
F. Övergångsbestämmelser för en del av Hatfjelldals härad -........ 64

ANDRA AVDELNINGEN

| Inflyttning efter förutgången byggel :........ssssssssssesssssessrsna 66 |
sd ARSA IMAN DA DOSGRINI OLJOR. "Arc Pa SR NGN NN Ser ENN Aer Ag Sender porr ra AA RENSA 66 |
1 Tab YOSElOTU UNS IDIS URI Urses cos tare ss else ARNES 66
I 2. Bygselberättigade. Vilka renar må medföras? ........ 67
4 3. Bygselkontrakts upprättande och innehåll ................ 69
N ART DOUSHOE IVO DAN UEL rr ssen vovs dra vesenrangvenendn Re KARE 70
I 5. Sammanfattning rörande bygseldistrikten.................... Ti
|
Zz Br FOLPOLEAGISGT LON LUSLYLGDANB OM >: 85055 s tes vvpenarnerarnkdrersoRas er neSKNEN 76
1 Anmälan ocs: inflybbring” med" enat s.omssunsmtutsne 76
dl 2. Förmän och andre förmän (val, befogenheter och
z SKYldIGROtOr" IML. Ila), isssers satlongs Ares beter de NR rar RES 78 i
I OC TUMS IERIN SÖN SA rsirtrettereraanenevev nonan oREeNEN SÅR NASN RAN 79
| 1. Flyttningens utförande och renarnas tillsyn under
: SI DYAA EN 82 5) SE NERE SR ER RR AE RR ER 79 ;
d 2. Flyttningsväg och dess begagnande..................... sva f
; dö IVA UN AO TA RA Re ser re
D. Vistelsen i Norge 79
1. Renskötseln inom det norska betesområdet ............ 79
2. Lapparnas skyldighet att ersätta renskada................ 80
3. Ordningen för renskadas värderande och skadeersätt¬
HNSS UtTdömManee; USlsIvVIng fl; Dl. gore. siererien 80 j
AES Noam 5) UKGOT BLENE POLA =. ok..silereereser Re 80
Da EUTETROL IE SO STARS OA sr erege denter severe SOA FASAN 80
DE SOT UE RE Rd rt ar äte 80
2 JUKCEOO IPS USED Eos läs SSE I
8. Varsamhet med eld 80 |
9. Lapparnas rättigheter må 6j VERUAS OS HAE ooeresssrnrn 80
E, Återflyttningen VILL SVGVING: rss sinst esi ok op sR bre nkrn GAN Värre 80
Br: ÖVOLGAN 8 DOSÖRMIG DOING DN Su bienys ta ro dil nt dad NANA I Uvs ep eb NE 80