OCR Output

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Förklaring av paragrafbhänvisningarna i kantrubriker och

ÖVORSKI IGT == tosssurs ta ve ISNIGE oå vera de MNKR syster re erön rs REN NER
STI TET ET EET RS a RA SR Sä RE SE a Ra SA
I handboken avsedda lappar och handbokens uppställning

FÖRSTA AVDELNINGEN.

Nang Ustriktsbötmbngaa: san AR or vc VARAN LORNAS REN
a SATIN RANA DOSA GISOL: ov cordtoressed sön nere ser SU ULS SA Sö HA Mens Vag RR AST en
1. Betesområden. Renbetesdistrikt
2. Vem äger inflyttningsrätt? Vilka renar må medtagas?
RE US SO NOR UA mos ersars svg str t rs orterna Herre sein
4. Sammanfattning rörande renbetesdistrikten................
ör OrDUPGdDISGr SOT IMIRYtRINgORN: -ccssissssare vin Keinsök sög eN Ng SAK NAr gera
1 Am lan Om. Inflyttning Bred TORA sosbesknysrnisres
2. Förmän och andre förmän (val, befogenheter och
SKYIdIg Nere MES of ee teser stessn reas EDT Vd
KAT Vy UINN ORON solen OLE Es NAT Rana gens br Re Kökar väg ers none nr HÄ NRA
1. Flyttningens utförande och renarnas tillsyn under
Ua fr re SER AE ER RSS ASSA SRA RT SAR de
2. Flyttningsväg och dess begagnande OF er REN
BE IVSIU VAD. isens REMO Se SOA AE
D. Vistelsen i ITÖLRO = = sblrs, Söker ar Grrr skal LR ARD NGAA NR VVS VR KF FRANNER PER STR
1. Renskötseln inom det norska betesområdet ............
2. Lapparnas skyldighet att ersätta renskada ................
3. Ordningen för renskadas värderande och skadeersätt¬
HINTSA MLEGMARAG, CO SIYDIOR ML I uses srersonsedrr pers
ör SIN I GGO SBI SJUK OO DANCE ROHAN sr uprer sor re basker skr sr errt rn
FRE INA ö0Gn bil "SKODSTAN ONES Sr Fes dariplese Niue blandad ar ve
RE ILO a rial es fel se oe SES NA sa bären sker a
BREAST OA IA SEO = aina re van sss HANS Res Apes tase vän Oe SEN nr a NE
BE NN oG 1ä0d OlC- siiscrrrrcrereas te eri rie EET R ANS
9. Lapparnas rättigheter må ej trädas för när ...........

SID.
6

Å
12

14
14

14
15
14
19
23

23