OCR Output

OM: DEN RÄTT FILL

RENBETNING I NORGE

SOM TILLKOMMER LAPPAR

I JÄMTLANDS OCH VÄSTERBOTTENS LÄN

SAMT NORRBOTTENS LÄN
SÖDER OM TORNETRÄSK

HANDBOK RÖRANDE BESTÄMMELSERNA I RENBETES¬
KONVENTIONEN DEN 5 FEBRUARI 1919 OCH
DÄRÅ GRUNDADE SVENSKA FÖRFATTNINGAR

EFTER OFFENTLIGT UPPDRAG UTGIVEN

AV

LENNART BERGLÖF

KANSLIRÅD. SEKRETERARE VID REN¬
BETESFÖRHANDLINGARNA MED NORGE

STOCKHOLM 1923
ISAAC MARCUS” BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG