OCR Output

Tillägg till 2:dra Delen.

Hernösands Gymnasii Lectores, pag. 51: Phil. Lect. N.
M. Berlins hustru, Gustafva Kjernander, fosterdotter till företrädaren,
Phil. Lect., Assessor J. Sahlberg.

Hist. Lect. 0. F. Forssberg, pag. 55: En 13-årig dotter,
Wilhelmina, drunknade, till 'stor sorg för föräldrarne, in Juli 1831
på Angsta i Ytterlännäs S:n.

Gr. L. Lect. Mag. Jac. Jac. Ungus jun., pag. 62—3:
Hans mor var Brita Hernodia, Prostdotter från Tillinge i Upland.

Leetorerne Warg, pag. 61, om Wargiska slägten: Dominicus
Warg (en son till Befallningsm. Nils Larsson Warg i Dalarne),
prestv. i Säbrå kyrka d. 21 Nov. 1675 af d. v. Superintend. i Her¬
nösand, Mag. Petr. Er. Steuchius, först till Esqv.-Pred. vid Hel¬
singe Reg., sedermera Commin. i Enångers och Njutångers Past.
i N. Helsingland (den siste derstädes med bostad i Enånger; ty
efter hans död 1718 !2/, bodde Pastoratets Comministrar i Annexet
Njutånger).

Schol-Adj. i Hernösand, C. J. Blomberg, pag. 81: F. i
Ljusdal. Fadr. Postmästare.

Utg. Klaasje Zevenster. Öfvers. i 5 delar (18724 och följ.);

Hvem är den rätte prinsen? Öfvers. fr. Tyskan (1876) m. m.

Hede Pastorer, Petrus Andree, (1587-1600), pag. 160:
Han torde icke dött ss. Pastor i Hede, utan kommit sedan (1601)
till Brunflo Pastorat (se Brunflo Pastorer).

Luleå Pastorer (Neder-Luleå med Stadsförs.), Pastor Dom. '
Petrus, pag. 272: Petrus Caroli Skenningensis (identifierad med
honom) "hade bland söner ingen vid namn Andreas Petri Grubb,
men en halfbror till Nic. Nic. Grubb, Th. Lect. i Linköping, som
var en son till Linköpings-Domprosten Nicolaus Peter, och en