OCR Output

é ;
Mo. 350

Pehr Magnus Klockhoff. (1859—74). F. 1815 i Nordma¬
lings Pastorat i Ångermanland. Fadr. d. v. Past.-Adj. och tillf.
Nådårspred. ibm, slutl. Kyrkoherden i Mo Jon. Olofsson Klockhof.

St. 1834; Prestv. 1839 till Past.-Adj. i Njurunda i Medelpad;
har sedermera adjungerat i Piteå (1843); i Öfver-Calix (1844) med
pastoralvård ss. v. Pastor (1845) samt i Mo (1846); den förste
Predikant i Svartviks Skeppsvarf af Njurunda Pastorat i Medelpad
1854; Kyrkoherde i Mo i N. Ångermanland 1859; var föreslagen
1860 till Tuna Pastorat i Medelpad; d:o d:o 1862 till Anundsjö
d:o i Ångermanland; d:o d:o 1868 till Njurunda d:o i Medelpad;
föreslagen vidare 1868 till Sköns Pastorat i Medelpad; d:o 1870
till Nordingrå Pastorat i Ångermanland ; Contr.-Prost i Ångerman¬
lands Nordvestra Contract 1865 (efter And. Borgström).

Var Landstingsman vid 1866 års Landsting i Hernösand.

Inspectör vid Folkscholorne omkr. samma tid i Nordvestra
distriktet.

Var ordförande vid Landstinget 1869 ibm.

FT ISCA 18/6,

Anm. Commin. Ö. Ph. Schönfeldt i Ö.-Luleå var 1875 ensam sökande
till Mo Pastorat; men i brist på completteradt förslag, ännu en gång efter
en ny annoncerad ansökningstids utgång 1876, skulle enl. en Kgl. Resol.
g. å., Pastoratet ett år stå ledigt.