OCR Output

| Hernösand. | 71

Mag. Ingj. Ritzén. (1845—59). F. 1813 i Åsele.

St. 1836 i Upsala; vice Collega i Hernösand 1841; Collega'
» å.; Prom. Ph. Mag. 1842.
| Bestridde 1843—49 ömsom Theologie, Eloquentie och Gr.
Lingu&e Lectionen, jemte GYRATSKO SARAS vid Hernösands
Gymnasium; Gymnasii-Adjunct 1845.

Disp. pres. 1845 för Gymn,-Adjuncturen, och 1848 för Gr.
Ling. Lection i Hernösand.

Läroverks-Adj. vid h. Elementar-Läroverket sedermera, och
åtnjuter tjenstledighet tills vidare, sedan 1859, efter hvilken tid
ock tjensten ingått i Läroverks-Adjuncternes.