OCR Output

ä Hörnösand. ;

Mag. 01 Lindal, (1805—32). F. 1762 i Umeå S:n. Fadrl

Commin. i Låndsförsamlingen ibm, sedermera Kyrkoh. i Nördma-:
ling Mag. Is». Ol. Cindal.

St. 1781; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1788; Cöns.-Not. i Hern¬
ösand 1792; Gymn.-Adj. 1801; v. Gr. Ling. L 1803; Gr. I. Léct.
1805; Spec. pres. 1798 och 1805. 121832.

Farfoöfön var Commin. i Umeå Landsförsaml. OL E. Lindal,

Lindalska namnet och slägten leder sina äldre anor ifrån Dahls
Sn i Ångermanland, der om fran upstiger till 3:dje slågtsteget
farfarsfadren var Bonde.

Utg. den första Matrikel öfver Hernösands Stift, 1807.

Mag. Israöl Bergman. (1833—48). Se ist Biskoparné,

Mag. Carl Johan Östling. (1849—). F. 1818 i Luleå.
Fådr. Handlande.

St. 1837; v. Collega i Umeå 1839; Prestv. 1842 uppå Hus¬
pred. kallelse hos Enkefru U. E. Kjörning, f. von Post, å Stora
Bärby uti Upland; Prom. Ph. Mag. 1845 uti Upsala; (Huspredi¬
kantstjensten uphörde s. å.); Utn. Gr. L. Lect. i Hernösand 1849;
tilltr. 1850 (men vicarierade vid Lectionen år 1849 och vårterm.
1850, tills han d. 1 Maj s. å. tillträdde, med fullmagt af år 1858 ho;
Kyrkoh. i Häggdångers Preb.-Pastorat 1854; v, Contr.-Prost s. å.
och ordinarie Contr.>-Prost 1859 i Åldtreriandlsitde Södra Contract;
Kyrkoherde i Stigsjö Preb.-Pastorat (med Wiksjö Annéexförsaml.)
1857 (i st. för Häggdånger); Erhöll p. b. afsked ifrån Stigsjö
Preb.-Pastorat 1871.

Tdkade, under 2:ne års tjenstledighet, Theologiska studier vid
Upsala Academi, 1845—247,

Speciminerade presidendo för Lectoratet uti Hernösand, 1848.

Var föreslagen 1855 till Piteå Stads Pastorat, med dértill hö¬
rande Eandsförsamlingar (efter Is. Grape).

Är Syssloman vid Hernösands Domkyrka, med vården oi dess
ekonomiska och communala angelägenheter (sedan 1855).

Var extra sökande till Umeå Landsförsamlings Pastorat 1871.

Eedamot af K. N. 0. 1872.

AA ALAA

NA