OCR Output

rg NTE AR SJR RE NA Sia TRE RS EA

pr RR

Hernösand. 63

Uneus, gift med Gr. L. Lect. Is. Biberg, och Kyrkoh. i Tillinge,
rosten O. Hernodius var morfadren, der Gr. L. Lector Jac. Unwus

jun. föddes.

+ Uneiska namnet torde derivera sig ifrån Ununge iS:n i Upland.

Mag. Pet. E. Selander. (1760—065). Se sist Sec. Th. Lect.
Mag. Er. Er. Häggbom. (1765—69). Se Sec. Th. Lect. sist.

Mag. Er. P. Djupenström. (1771—72). F. 1727 i Hern¬
ösand. Fadr. Rådman.

St. 1744; Prom. Ph. Mag. 1752; Prestv. 1755; Coll. Sch. 1761
och Cons. v. Notarie 1764 i Hernösand; Cons.-Not. och Gymn.¬
Adj. ibm 1766; Gr. L. Lect. 1771. I 1772.

Doct. Isaac Is. Biberg. (1774—1804). F. 1726 i Selån¬
gers S:n uti Medelpad. Fadr. Kyrkoh. derst. vid Selångers Pa¬
storat, Mag. Is. Car. Biberg.

St. 1744; Prom. Ph. Mag. 1755; Hospitals-Syssloman i Hern¬
ösand 1762—71; Prestv. och Coll, Sch. tillika 1763—71; Gymn.¬
Adj. och Cons.-Not. ibm 1771; Gr, L. Lect. 1774; Th. Doct. 1793.
T 1804.

Var gift med Cath. Ungeus (Lectors-d:r i Hernösand), f. 1741.
Hon var gift 1:o med Bredberg, N. J., Stadscommin. i Hernösand,
2:o med omstående Is. Is. Biberg 1775, + 1823 ss. enka.

Bland bröderna märkas: Samuel, + 1739 ss. Student; Kyrkoh.
Mag. Jon. Is. Biberg i Sollefteå, + 1778, och Häradsh. Joh. Fredr.
Biberg på Nässlands gård uti Säbrå S:n invid Hernösand, + omkr.
1800.

Bland sönerna: Phil. Pract. Prof. vid Upsala Academi, Jur.
Utr. Doct. och Ridd, af K. N. O. Mag. Nils Fredric Biberg, f. 1776,
+ 1827 ?5/,, Hospitals-Syssloman Jac. Biberg i Hernösand, f. 1779,
T 1822, samt Kongl. Secreteraren Isaac Biberg, T omkr. 1810:

En dotter, Marg. Cath. Biberg, f. 1789, T 1869, var gift med
Contr.-Prosten och Kyrkoh. Mag. Joseph Backlund i Skön uti
Medelpad.

Namnet och slägten Biberg deriverar sig äldst ifrån By i Edsele
S:n af Ramsele Pastorat i Ångermanland, der farfarsfadren Abra¬
ham, som lefde omkr. 1630, var Bonde, hvars son Carl Abraham,
Commin. i Tynderö (af Ljustorps Pastorat) i Medelpad, först up¬
tog detta namn.