OCR Output

Mag. 01. Sig. Svanberg. (1681—94). Se Kyrkoh. sist i

Skellefteå. /
Mag. Mart. E. Djupedius. (1694—1701). F. i Botheå

Pastorat. Fadr. Commin. ibm, sedermera Kyrkoh. i Grundsunda
E. E. Djupedius sen.

St. 1678; Prom. 1688; Gymn.-Adj. och Cons.-Not. 1690; Gr.
Lect. 1694 i Hernösand; Prestv. 1695. + 1701.

Kyrkoh. i Grundsunda, Mag. E. E. Djupedius jun., var hans
bror, som blef fadrens efterträdare ibm.

62 Hernösand. |

Mag. Joan 0. Huss. (1703—12). Se Kyrkoh. i Gud¬
mundrå sist.

Mag. 0. H. Nording. (1712—13). F. 1670 uti Jernstad i
Nordingrå S:n. Fadr. Bonde.

St. 1695; Prom, Ph. Mag. 1707; Gr. L. Lector i Hernösand
112 TT LelS:

En af sönerna, Olof, + 1757 ss. Phil. Mag. och conditionerande
hos Holländske Ambassadeuren i Stockholm.

Mag. Erngisl. Gun. Bom. (1716—25). F. 1677 i Hernö¬
sand. Fadr. Rådman. ;

St. 1697; Prom. Ph. Mag. 1710; Collega et Apologist i Hern¬
ösand 1712; Gymn.-Adj. och Cons.-Not, 1714; Gr. L. Lector 1716.
12 1725,

Mag. And. A. Sundius jun. (1726—34). Se Kyrkoh. i
Sollefteå sist.

Doct. Laur. 0. Ramström. (1734—43). Se Kyrkoh, i
Nordingrå sist.

Mag. Jac. Jac. Ungus jun. (1743—58). F. i Tillinge
prestgård uti Upland 1703. Fadr. Gymn.-Adj. och Cons.-Not. i
Hernösand 'm. m., slutl. Prosten i Gudmundrå, Mag. Jac. Jac.
Unwus sen. (Modr. hette Brita Hernodia).

St. 1720; Prom. Ph. Mag. 1731; Gymn.-Adj. och Cons.-Not.
i Hernösand 1738; Gr. L. Lect. 1743. + 1758.

Rector Sch. i Piteå, Mag. Jac. Uncus Var sonen, dottren Cath.

ANAR

NA,