OCR Output

60 Hernösand.

i Hernösand) och 3:0 med Fröken Gunilla Edelberg från Småland
(1872).

Dig. Skrift. W. Gesenii Hebr. Gram. (Öfvers., 15:de uppl
1849, Ups.); ;

Livii första Decad, med förklarande anm., 3 delar, 1848-—52 $
Andra uppl. af samma verks 3 första böcker, 1858;

Tal till minne af den första nya Representations-Riksdagen,
som öpnades i Stockholm, 1867; m. m.

Programmer, ss. Rector, till Skolungdomen samt Vetenskaper¬
nas Mecenater, Gynnare och Vänner.

San ERA AR ES RUPA