OCR Output

58 Hernösand.

Mag. Dan. Dan. Solander. (1706—14). Se Kyrkoh. sist
i Piteå. /

Mag. Isr. Isr. Stecksenius. (1714—21). F. 1676 i Skel¬
lefteå. Fadr.: Commin. ibm, sedermera Kyrkoh. i Burträsk, Ir.
Dan. IStecksenius,

St. 1696; Coll. och Apolog. i Piteå 1706; Prom. Ph. Mag.
1707; Gymn.-Adj. och Cons.-Not, i Hernösand 1710; Eloqu. Lect.
1714 EN 1721.

Dödsorten var Multrå S:n i Sollefteå Pastorat, dit han undan
Ryssarne, som härjade staden och dess omgifningar, begifvit sig.

Mag. Joan Jac. Eurenius. (1723—25). Se Kyrkoh, i
Thorsåker uti Ångermanland sist.

Mag. And. N. Söderström. (1725—37). Se Kyrkoh. i Tuna
uti Medelpad sist.

Mag. Abr. E. Bång. (1737—41). Se Kyrkoh. i Torp uti
Medelpad sist,

Mag. Joh. N. Ullén, (1741—52). F. 1690 uti Ulfvik i
Ullångers S:n, Fadr. Bonde.

St. 1712; Prom, Ph. Mag. 1725; Prestv. 1727; Conrector i
Hernösand 1737; Eloqu. Lect. 1741. + 1752,

Th. Prof. m. m. vid Upsala Academi, Mag. Petr. N. Ullen var
en” yngre bror till honom.

Doct. Carl Jon. Genberg. (1753—060). Se Kyrkoh. i Ar¬
näs sist.

Mag. Mich. Petr. Ström jun. (1760—63). Se Prim, Th.
Lect. sist.

Mag. Er. Christopher Hellberg jun. (1763—68). F. 1721 i
Attmars S:n uti Medelpad. Fadr. Commin. ibm Christopher Er. Hellberg.

St. 1741; Prom. Ph. Mag. 1752; Coll. Schole uti Hernösand
1759; Gymn.-Adj. et Cons.-Not. 1760; Eloqu. Lect. 1763. + 1768.

Farfadren var E. Christopher Hellberg sen., Prost i Ljustorp.

Mag. Joh. Hartman Eberhardt. (1769—75). Se Histor.
Lect:. sist,

)
|

|

RA a

tea ag,

Nn

"ww

AN