OCR Output

RR AN NA

Hernösand. 49

Log. et Metaph:ces eller Philosophie Lectores:

Jac. Jacobss. Holst sen. (1650—56). Se Kyrkoh. sist i
Brunflo.

Mag. Ohrist. Nic. Bozeus. (1656-71). Se Kyrkoh. i

Mag. Malh. Steuchius. (1671—73). Se Biskoparne.

Mag. Er. Nic. Bozeus. (1673—82). Se Kyrkoh. sist i
Selånger.

Mag. And. A. Sundius sen. (1682—85). Se Kyrkoh. sist
i Botheå.

Mag. 01. Thom. Roselius. (1685—87). F. i Piteå 1650.
Fadr. Kvrkoh. ibm (förut i Njurunda) Mag. Thom. Jac. Rosclius.

St. 1669; Huspred. 1677 hos Riksrådet Th Bonde; Prom. Ph.
Mag. 1682; Skolm, i Torneå 1683; v. Rector i Piteå 1685; Log
Lect. vid Hernösands Gymnasium s. å. 1 1687.

Anm. Omkom vådligen Påskdagen s. å. vid sjöstranden i staden,
dit han, medan de andre voro i kyrkan, utgått i någon svagsinnighetsyrsel,
och der han sedan blef funnen död.

Mag. Jon. E. Öman. (1688—96). Se Kyrkoh. sist i Luleå.

Mag. Carl Nic. Wennman. (1696—1701). Se Kyrkoh. i
Neder-Calix.

Pp. J. Hernodius. (1701--5). Se Kyrkoh. sist i Nätra.

Mag. Joan L. Wallander. (1705—15). Se Kyrkoh. sist
i Tuna,

Mag. Marc. 0. Bremming. (1715—16). F. i Njurunda S:n
i Medelpad. Fadr. Commin. ibm, slut. Commin. i Undersåker i
Jemtland Ol. Joan Bremming.
St. 1696; Prom. Ph. Mag. 1707; Log. Lect. i Hernösand 12407
4