OCR Output

RE RN AE RAN Vä ADDS FR RR RN FR RN EA

Hernösand. 47

Vigs förs.), sedermera Contr.-Prosten och Kyrkoherden i Östra
usby, L. K. N. O0., Phil. Mag. och Th. Doct. John Wåhlander

Tyska förs., sedermera i Täby i Östergöthland).

St. 1857 och Prom. Ph. Mag. 1869 i Upsala; vice Lector i
Wexiö 1870; Lector vid Luleå Högre Elem-Läroverk (i Mathematik
och Physik) 1872; Mathes, et Phys. Lector i Hernösand 1875.

Disputerade presidendo i Hernösand för Lectorat 1871.