OCR Output

)

| Hernösand. 39

871 (med hållen Riksdagspredikan vid Riksdagens slut); Riks¬
dagsman vid Riksdagens Första Kammare i Stockholm 1872; Lands¬

JPR RR

ES

Raa rn ARR PA,
rat" Prem RONPROA

ag

mm
CR

man 1873 i Stockholm i Första Kammaren; d:o 1874; d:o 1875.

Egde stor röstpluralitet ibland de närmaste till förslaget vid
Biskopsvalet 1875 in Dec. i Hernösand (efter .A. F. Beckman).

Utg. Skrifter: Om läseriet i Skellefteå (1855);

Aphorismi de natura et gratia (Spec. pro Lectoratu); 1855 i
Hernösand; :

En Theol. afhandling om naturen och nåden i menniskans omvän¬
delse och förnyelse (Spec. presidendo i Upsala, 1858);

Om Confirmationen al Doct, Kliefoth; Ölvers. fr. Tyskan med
bearbetningar (Hernösand 1866); m. fl. öfvers. i Theol. ämnen.

Vidare utg.: Theol. Studier öfver det Christna Prestembetet och
de Christnas Prestadöme (Synodal-disputation); Hernösand 1866, m. m.

Ofvanb. Riksdagspredikan (1871) afhandlade ämnet: den salighet
ett utkoradt Herrans folk eger i och genom Herrans ord, med anledning
af Text. Dav. Ps. 33:12.

Missionspred., hållen i Säbrå kyrka 1873; m