OCR Output

nad

RR RR RR RJ RR

ue a

ee

Hernösand. 31

Hernösands Gymnasii Lectores.

Prim. Th. Lectores:

Petr. Olai Plantinus. (1650—55). F. 1613 i Gefle. Fadr.
Rector Sch. ibm och Kyrkoherden i Hille Prebende-Pastorat, se¬
dermera Kyrkoh. i Umeå Mag. Ol. Petri Njurenius.

St. 1633; Reste en tid utrikes; den förste Theol. Lector och

Helsingland 1655. + 1657.
Var gift med Anna Eskilsson (Borgmästare-d:r fr. Söderhamn).
Ibland bröderna märkas: Kyrkoherden i Offerdal i Jemtland
Zach. Plantinus; Kyrkoh. i Själevad i Ångermanland, sedermera i
Luleå Nils Plantinus, och Kyrkoh. i Umeå Eric Plantinus.

Anm. Tung&gus anförer en And. Bechius ss. den förste Prim. Th.
Lector, under Plantinus, ss. Sec. Th. Lector.

Mag. Joh. N. Wibonius. (1655—66). F. i Westerbotten,

St. 1617; Prom. Ph. Mag. sedermera; Gymnasii-Adj. och Cons.
Notarie i Hernösand 1652; Prim. Th. Lector 1655; Var tillika Sec,
Th. Lect. 1658—61. + 1666.

Gift med en dotter till Commin. Nie. Ol. Boldnesius i Delsbo.

Sonen Nicolaus J. Wibonius, T ss. Ph. Candidat 1685, har ut¬
gifvit Ångermanlands Landskaps Constitutioner (1682).

Mag. Petr. P. Nenzelius, (1666-73). F. i Nedansjö uti
Gudmundrå S:n i Angermanland. Fadr. Knapen Pehr Segerson.

Gr. Ling. Lect. i Hernösand 1650; Th. Lect. Sec. 1652 ibm;
Kyrkoh. i Nora uti Ångermanland 1658; Th. Lect. åter vid Hernö¬
sands Gymnasium (med frånträde af Nora Pastorat) Secundo loco
1661; Prim. Th. Lector ibm 1666. + 1673 ss. Prim. Th. Lector i
Hernösand.

Var gift med Brita Lundel, (Kyrkoherde-d:r i Skellefteå).

Cfr Kyrkoherdar i Nora.

Mag. Math. Steuch. (1673—76). Se Biskopar (M. Steuchius).

Haqu. M. Bolin. (1677—81). Se Kyrkoh. i Själevad sist.