OCR Output

30. Hernösand. (

Anm. 4. Till minne af Upsala stora möte, vid dess 100:de-åriga Jobi- /
leum 1693, slogs och utdelades af Kon. Carl XI åt alla Consistorier i Ri
ket en Jubelpenning, föreställande med sina inscriptioner å ena sidan e
skepp med Christi namn på flaggan och ett kors uti dess akterspegel, ka¬
stadt i ett brusande haf, men beskyddadt af Gud, hvars ljus lyser der¬
öfver; å andra sidan af samma Jubelpenning, som är af silfver och af 15:de
storleken, är tecknadt RR latin mötets betydelse och Jubelpenningens ända¬
mål, med erinring om Kyrkans seger öfver Lithurgien och Reformationens
betryggade framgång, och har densamma till öfverskrift: Jactatur, sed tuta )
tamen (det kastas, men är likväl tryggadt). f

AR sa
NN