OCR Output

SARA Ern gut RR

FREE Ri

RA

Hernösand. | 25

NR

Carl Joh. Blix. (1851—52). F. 1808 i Eds prestgård af
Sollefteå Pastorat i Ångermanland. Fadr. d. v. Sockenpred., se¬
dermera Comministern vid samma Eds Sacellani, vice Pastor
And. Blix. |

St. 1828; Prestv. 1834 i Säbrå kyrka af Bisk. Franzén till
Commin.-Adj. i Ed, hos sin fader; v. Commin. ibm 1841; Past.¬
Adj. i Säbrå 1844 och tillika vid Pastoralvården biträdande der¬
städes; Erhöll v. Pastors titel 1846; Högmässopredikant i Hernösand
1851. 1 1852 ibm.

Ligger begrafven i Hernösands stads nya kyrkogård, med en
enkel och vacker grafsten med Up. B. 14: 13.

Pastor Blix var en lika lärd som utmärkt verksam Prost.

Utg. och öfvers, Lutheri Postilla;

Likpred. öfver Commin.-Adj. i Hässjö af Ljustorps Pastorat i
Medelpad, Nils Joh. Richter (omkr. 1846).

De yngre bröderna voro: Kyrkoherden i Lith i Jemtland, Måns
Oscar Bliz, och Eric Abraham, 4 ss. Gymnasist i Hernösand 1829.

'Joh. Christopher Ruuth. (1853—59). Se Stöde Pastorer.

Joh. Israöl Näslund. (1859—66). Cfr Näs Pastorats Pa¬
storer i Jemtland, sist Ragunda. i

Joh. Aug. Immanuel Sundelin. (1866—69). Se Stads¬
Commin. i Hernösand. |

Frans Abr. Blix. (1870--72). Se Commin. i Långsele
(Graninge).

Anm. Vid denna tid, 1872, uphörde Högmässopredikants-tjensten,

och ersattes af en Domkyrko-Adjunkt till Pastors och Comministers biträde.

Joh. Arbman. (1872—74). Domkyrko-Adj. Se Commin.
i Näs vid Hackås.

G. Höjer. (1874—75). Domkyrko-Adj. Se Piteå andra
Lands-Commin.

P. Englund. (1875 Dec.—). Domkyrko-Adj. och Hospit.¬
Pred. (Se Suppl) F. 1836 i Jemtland; Missions-Elev; Prestv.
2"