OCR Output

24 Hernösand.

Stadscommin. i Hernösand). |
Er. Sjöding. (1812—13), Se Kyrkoh., sist i Ö. Luleå (förut
Commin. i Arnäs).

Carl Eric Widén. —(1813—15). F. 1788 i Ångermanland
(trol. i Säbrå).

St. 1808; Prestv. 1813 till Högmässopred. i. Hernösand; v. Pastor
i Säbrå 1815 och var äfven sedermera någon tid vid Pastoral¬
vården i Hernösand biträdande. + 1825.

Pastor "Widéns död vållades genom vådlig händelse, och drunk¬
nade han uti stadsfjerden.

Mag. Joseph Backlund. (1815—23). Se Kyrkoh. sist i
Skön. . Cfr it. Stadscommin. i Hernösand.

Harald Löfstedt. (1823—40). F. 1792 i Jemtland. Fadr.
Bonde.

St. 1815; Prestv. 1818 till Huspred. hos Enkefru Capitainskan
Tigerhjelm i Enåkers S:n af Westerlöfsta Pastorat uti Fjerdhundra
—Upland och Upsala Stift; v. Cantor vid Gymnasium och Scholan
i Hernösand 1828—30; Högmässopred. ibm 1823—40, nästan con¬
tinuerligt;

Tr än rr RAA AK a

oc NR CER

— 26), v, Collega (1826—27), Lazaretts- och Hospitalspred. samt
Fångpredikant (1828—40) vid Länshäktet;

Commin. i Säbrå 1831; tilltr. 1834 (efter E. P, Selahn) och
förenade dermed sina befattningar i Hernösand; v. Pastor tillika i
Hernösand och vid Pastoralvården biträdande g

Utn. Commin. i Själevad 1837; tilltr. 1840; v. Pastor, med Pa¬
storalvård; derstädes tillika in Aug.—Sept. 1843, under hvilken
tid han ock förestod Contractsprost-Expeditionen ; Kyrkoherde i
Gudmundrå 1844, | |

Orerade, ss. Comminister i Säbrå, och v. Pastor i Hernösand,
vid Hernösands Bibelsällskaps sammankomst, 1837. 1 1848.

Docenten, sedermera Professorn i Grekiska språket och Lit¬
teraturen vid Upsala Academi Mag. Einar Nor Ansgarius Löfstedt,
är en af sönerna.

Se vidare Pastorer uti Gudmundrå sist.

AN

RAN