OCR Output

22: Hernösand.

1867, med anledning af Text, 2 Ohr: B. 19: 6, 7. och Prop. Huru
christlige domare på jorden döma skola och hvad de hufvudsak¬
ligen dervid hafva att besinna; Hsd 1867 5

Pred. på Midsommarsdagen : det christeliga hemmet; 1869; ;

Nykterhetspred., hållen i Hernös, Stadskyrka d, 16 Apr. 1873;

JI:ne Högmessopred. i ett häfte (15 Sönd. och 12, Sönd. efter
Tref. samt Mar. Beb. dag 1871);

En Storböndagspred. Högm. 1871, om Asaph, ss. en Botspegel
(med ing. Bättren Eder, himmelriket. är kommet, hardt när, Math.
3:52)