OCR Output

AN

Hernösand. 21
Namnet är af Backe by uti Indals s:n i Medelpad, hvarifrån

Mag. Pehr Calvagen. q4826—35). Se Pastorer i Neder¬

Gustaf Ulin. (1835—44). Se Commin. sist i. Nordingrå
(Ullånger).

Nils (Chorus) Franzén. (1824—56). F. 1811 i Kumla
Pastorat uti Nerike. Fadr. d. v. Kyrkoherden ibm, sedermera i
S:t Clara uti Stockholm, slutligen Biskopen m. Mm. i Hernösand,
Doct. F. M. Franzén. |

st. 1830; Prestv. 1837 till Pastors-Adjunct (hos sin fader,
Biskopen) i Hernösand; Cons.-Amanuens ibm 1838; utn. Stads¬
comminister i Hernösand 1843; tilltr. 1844; Företog, för sin helsas
vårdande, en utländsk resa 1855; T 1856 5/, under samma resa
uti Kiel i Holstein.

Anm, Sitt andra namn Chorceus bar Commin. Franzén efter modren,
som hette Chorus. Den fromma timiditet, som utmärkte fadren, synner¬
ligen i de yngre åren, var äfven rådande hos sonen.

Mag. Jon. Widén. —(1857—59). Se vidare Theol. Lect. i
Hernösand.

Er. Joh. Nordling. (1860—1869). Se Njurunda Pastorer.

Joh. Aug. Im. Sundelin. —1869—) F. 1841 i Wilhelmina
församl. uti Westerbotten. Fadr. Pastorsadj. ibm, sedermera Kyrko¬
herden i Stensele Uno Aug. Sundelin.

St. 1860 (jemte sin äldre broder Pehr Alfred Nicolaus 5.,
sedermera Pastor uti Liden i Ångermanland); Prestv. 1863 ?/, till
Pastorsadj. i Frostviken uti Jemtland; v. Stadspred. s. å. i Öster¬
sund; Brukspred. vid Graninge, af d. v. Sollefteå pastorat, i Ån¬
germanland 1864; Högmässopred. i Hernösand 1866; V- Commin.
tillika ibm en kortare tid 1869; Stadscomminister ibm s. å.; förenade
med Stadscomministraturen Hospitals- och Fångpredikantstjensten
vid Länshäktet någon tid s. å.; Biträdande tillika vid Pastoral¬
vården i Stads- och Landsförsamlingen, SS. Comminister; Folk¬
skole-Inspektör tillika 1872.

Gift med en Gröndahl (Stadsläkare-d:r i Hernösand).

Utg. Magistratspredikan, hållen i Hernösands kyrka d. 15 Jan.