OCR Output

d Hernösand. 19
i
SÅ :

Stadscomministrar i Hernösand (sedan den ena Com¬
| -ministraturen 1729, enligt 1721 års beslutade
| förändring, indrogs):

I
| Math. N. Zellenius. (1729—43). F. 1694 i Sel uti Ram¬
1 sele S:n i Ångermanland. Fadr. Bonde.
; St. 1715; Prestv. 1720; Stadscomminister i Hernösand 1729. +
) 1743. Var ensam Comminister i staden, och -har sedan dess, ända
. till nuvarande tider staden blott en Comminister. |

Assessorn i Svea Hofrätt, Nils Zellén, var en son.

Anm. . Som veterligen ingen serskild tillf. Högmässopred. fanns i sta¬
den 1730—37, synes det som Stadscomministraturen under dessa år tillika
inbegripit och varit ett med Högmässopredikantstjensten.

Mag. Er. J. Sylvin. >(1745—60). ' Se Kyrkoh. i Neder¬
Calix sist.

Mag. Nils Jon. Bredberg. (1768-71). F. 1736 i Sunds¬
vall; Fadr. Comministern ibm vid Selångers d. v. Pastorat, seder¬
mera; Prosten och Kyrkoherden i Ljustorp i Medelpad Jon. N.
Bredberg.

i St 1753; Prom. Ph. Mag. 1761 i Upsala; Prestv. s. å.; Stads¬
'comminister i Hernösand 1768. + 1771 22/, i Ljustorp; begrafven
ibm d. a
; Gift med Catharina Uneus (Lectors-d:r fr. Hernösand, af Gr.
» L. Lect. ibm Mag. Jac. Jac. Uneus jun., som dog 1758). Hon
) blef sedan: 1775 omgift. med Gr. L. Lect. Doct. Isaac Biberg i
I Hernösand, + 1804. Enkan efterlefde, + 1823.
Å Nanmmnet och slögten. härleder sig fr. Bredby i Njurunda S:n i
| Medelpad, der farfadren var Bonde.
| Svågern. efterträdde.

Anm. Commin. Bredberg afled i lungsot uti Ljustorps prostgård,
hos sin fader, Prosten J. N. Bredberg, dit han rest kort före sin död.

| Mag. 01. J. Holmberg. (1760—68). Se Resele Pastorer sist.

Mag. Jon.: Er. Svedbom. (1773-83). F. 1731 i Svedje
i Nätra s:n i Angermanland. 'Fadr: Kyrkovärden Jonas Månsson.

St. 1754; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1761; Prestv. s. å.; Stads¬
commin. i Hernösand 1773. + 178323), korn