OCR Output

18 Hernösand.

2:dre Stadscomministrarne:
Magnus Sim. Blix. (1647—48). Cfr Pastorer i Tuna.

01. .T. Kellnerus. -(1648—59)... F. i Ångermanland. : Andre
Stadscomminister och Collega Schole (2 cl) i Hernösand 1648; +
1659 1. 1660.

Math. N. Lockn&us. (1660—72). Cfr Pastorer i Gud¬
mundrå,

Er. Christ. Hellberg. (1672—87). Cfr Kyrkoherdar i
Ljustorp.

Dan. Joh. Hernodius. (1687—91). F. i Hernösand. Fadr.
Rector Sch. ibm, Mag. Joh. J. Hernodius (jun. et posterior). Hos¬
pitals-Syssloman i Hernösand 1680—91; Collega Sch. ibm (prime
cl.) tillika, 1687; Andre Stadscomminister ibm s. å., med bibehål¬
lande af förenämnde tjenster. 1 1691.

Prosten Petr. Joh. Hernodius i Nätra var en yngre bror,
TAL.

Ingewardus Jon. Ljungberg. (1692—1706). F. i Bjertrå
S:n. Fadr. Bonde.

1692. + 1706.

2:ne söner, And. Ingew. Ljungberg och Mag. Jon. dets
Ljungberg blefvo Comministrar, den förre i Luleå stad, och den
sednare i Högsjö, vid Gudmundrå Pastorat.

Laur. ÅA. Staf. (1708—15). F. i Stafre uti Ljustorp i Me¬
delpad, 1675. Fadr. Bonde.

St. 1701; Andre Stadscomminister öh -Collega: (prime cl) i
Hernösand 1708; Collega (secunde cl) 1712, med bibehållande
af Comministraturen. TT 1715.

Joh. Ol. Lidin. (1717—29). Se Kyrkoherde sist i Sidensjö.

TAR SA

I

RR NA