OCR Output

Hallens Pastorat
Hede å
Hellgums is
Häggdångers ,,
Hietaniemi js

Indals Pastorat .

Jockmocks ,,

Junsele rs

Juckasjärvi ,,

Jörns 5

Karesuando ,,

Liths åå

Lidens Pastorat .

Ljustorps — ,,

Lillherrdals ,,

Neder-Luleå ,,

Kyrkoherdar .
Comministrar .

Luleå Schola SKER Fd,
Skolmästare och Rectorer .
Colleger och Adjuncter .
Lectorer

Öfver-Luleå Pastorat

Lycksele 9?

Långsele äs

Löfångers v

Mo ”

Pag.
153.
107
177
LD:
179;
183:
187. |
203.

209.

213.

ot

221.

225.

239.

243.

261. |
260.
269.
283.
299.
302.
307.
311:
313.
321.
329.
333.
351.

Ar ——L