OCR Output

Historia och Herdaminne.

Hernösands MNtifts

Andra Delen.

«Frid och fröjd af tro och hopp
Allt hans lif förklara,
Och vid slutet af hans lopp,
Än” hans kraft bevara''.
F—n.

AAÄARAARAANAAAKAAAA