OCR Output

ASSKMESBE TKA pp
UMEÅ

Biblioteket

llndaretrukninarr och alla |

Bokens titel

Låntagarens namn