OCR Output

LITTERATURFÖRTECKNING.

Bergqvist och Svenonius, »Lappland». Stockholm 1908.
Dass, Peter, »Nordland Trompet», (Folkupplagan). Kristiania 1907.

Demand-Hatt, E., »Med lapperne i höjfjeldet> (Serien »Lapparna och
deras land»). Köpenhamn 1913.

Edqvist, M., »Herr Ossian Elgström, lapparna och turisterna», I
Dagens Tidning 9 juni 1920.

Edqvist, C., »Ropande röster i ödemarken». Stockholm 1916.

Elgström, O., »Moderna Eskimåer». Stockholm 1916.

— »Lappalaiset». Stockholm 1919.

Forsslund, K, E., »Som gäst hos fjällfolket» (Serien »Lapparna och
deras land»). Sthlm 1914.

Helland, A., »Tromsö Amt I—III>. Kristiania 1899.

von Hellwald, F., »I höga norden». Stockholm 1881.

»Mönsterbok för lapsk hemslöjd i Västerbotten». Hälsingborg 1920.

Nordenskiöld, A. E., »Studier och Forskningar». Stockholm 1881.

Nordström, Th., »Om Färöarna».

Otterbech, Jens, »Kulturverdier hos Norges finner». Kristiania 1920.

Renman, »En världsbild i västfickformat»>.

Stockfleth, N, V., »Dagbok». Stockholm 1868.

Turi, Johan, »Muittalus samid birra», (Serien »Lapparna och deras
land»). Köpenhamn 1911.

Stenberg, K., »Dat läh mijn situd», Örnsköldsvik 1920.

Wiklund, K. B., »De svenska nomadlapparnas flyttningar till Norge». ;
Upsala 1908.

— »De lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Torneträsk».
Upsala 1910.

— »Nomadskolans läsebok». Upsala 1917.