OCR Output

dk NUVARANDE LAPPLÄGER L
4 ENSTAKA GÄRDAR BEBODDA AV LAPPAR
FORNA LÄGERPLATSER
— FÖRE RESROUTE 1920.
VAGAR MELLAN ES BESOKTA PLATSER i

a d utl
Författarens resfr