OCR Output

II

Jeg haver ei stafferat dem
Med Glans af fremmed Farve,
Men Alting fort saaledes frem,
At hver sig selv kan arve
I Verden over selsamt Spil
Bedst bider gammel Vane
Men Folk maa gjore, hvad de vil
Saa galer dog min Hane.
Vil derfor nogen blive vred,
Det er mig lige meget
Jeg har en god Samvittighed,
Saa Har entver sit eget
Far vel, min Ven, fortornes ei!
Det-er- amn egen re
Åt du kan gaa-paa Fredens vel
OS Tages rom at. vare
Far vel og brug Beskedenhed!
Vil du min Skrift annamme,
Jeg "onsker:dig" vor dlerres Fred,
Og du gir mig den samme.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
2020 -04- 08 ¬
UMEÅ